Pre najrýchlejší kontakt volajte našu hotline +421.41.5555.888


Hlavná navigácia


Reprezentatívne administratívne priestory v Žiline


Projekt zameraný na reprezentatívnu kvalitu administratívnych priestorov

Spoločnosť zameraná na kvalitu a dobrú povesť, potrebuje zodpovedajúce administratívne priestory pre svoje podnikanie.


Riešenie projektu IBG Centrum

IBG Centrum je riešené ako 5-podlažná hmota, osadené kolmo na Bytčiansku ulicu, s lineárnou perforáciou pásových okien na západnej strane objektu. Objekt je v prednej časti vertikálne prepojený výťahovou šachtou a schodiskom tak, aby boli splnené požiadavky z hľadiska prevádzky a taktiež z hľadiska požiarnej ochrany.

Vnútro dispozície vypĺňajú kuchynka, WC muži a ženy, ktoré sú súčasťou sociálneho zázemia budovy, okolo ktorého sú situované kancelárske priestory a prepojovacia chodba.

Objekt má moderné technické vybavenie. K dispozícii sú štandardné technické zariadenia ako je štrukturovaná kabeláž, prístupový systém, EPS, kamerový systém, elektronický zabezpečovací systém, prípadne klimatizácia podľa požiadavky klienta.

Stavebno - technické riešenie

Umiestnenie budovy bolo vybrané na základe niekoľkých významných faktorov ovplyvnených jej polohou v rámci mesta:

 • Obvodové steny tehla Poroterm + zateplovací systém
 • Priečky dvoj plášťové sadrokartónové, použitá výplň je tepelno – zvuková izolácia
 • Strecha s PVC fóliou, terasa fólia + dlažba
 • Povrchy stien a stropov - vnútorné omietky sádrové a sádrokartónové podhľady
 • Podlahy a obklady sociálnych zariadení - veľkoformátový gres
 • Dvere do nájomného priestoru - protipožiarne
 • Okná - hliníkové s izolačným dvojsklom

Elektroinštalácia

 • Meranie spotreby elektrickej energie pre každé podlažie samostatne
 • Rozvody elektrickej energie v zmysle platných STN noriem - štrukturovaná kabeláž na každom podlaží samostatne
 • V objekte inštalovaný systém PSN
 • Navrhnutý kamerový systém na komunikačných priestoroch a kontrola vonkajších priestorov (spevnené plochy a podobne)
 • Inštalovaný prístupový systém Siemens prepojený na elektronický zabezpečovací systém (podľa požiadavky klienta)
 • Na jednotlivé podlažie privedené slaboprúdové rozvody a telefónne linky, kamerový systém, internet a podobne

Vykurovanie

 • Vykurovanie teplovodné zo spoločnej plynovej kotolne umiestnenej na 5NP
 • Každé podlažie s vlastným meraním vykurovacieho média - vykurovacie telesá
 • V objekte je inštalované podlahové vykurovanie

Zdravotechnika

 • Príprava a ohrev teplej vody je riešená centrálnym ohrevom vody
 • Meranie teplej a studenej vody pre každé podlažie samostatne

Zaujali vás prezentované kancelárske priestory? Využite Hotline +421.41.5555.888 alebo naše kontakty!